To know is to act
Contact
Loomis
Yvonne Celsing, Directeur HR

Na de invoering van de Loomis Integriteitslijn in 2010 in 13 landen, hebben we een sterke groei in het aantal meldingen gemerkt. Niet alleen werden misstanden via het systeem gemeld, maar werknemers meldden ook meer via traditionele communicatiemiddelen. Binnen Loomis is het bespreekbaar maken van integriteit en integriteitsschendingen vanzelfsprekender geworden.

loading ...
kader_top

SpeakUp®

  • 24/7 High tech geïntegreerd Telefoon, Web en Case Management Systeem
  • Privacy by Design
  • Quality by Design
kader_bottom